Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: AFSPRAKEN & RICHTLIJNEN

AFSPRAKEN & RICHTLIJNEN 22 May 2014 14:45 #1

  • B4B®
  • B4B®'s Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 22
Beste gebruiker van het bikers4bikers forum.


Daar we graag het forum willen (h)eerlijk houden willen we toch niet nalaten u enkele afspraken te laten kennen.

Gelieve u dan ook aan deze afspraken te houden, zoniet zullen we als moderator niet nalaten om uw deelname aan het forum, ofwel tijdelijk ofwel definitief te beëindigen.
Acties van een moderator of administrator kunnen niet in een topic op het forum worden bediscussieerd

Eerst zal de persoon die zich niet kan houden aan de richtlijnen een verwittiging krijgen om zijn postgedrag alsnog te kunnen aanpassen. Bij een volgende tussenkomst zal er streng, maar correct opgetreden worden.

Het beoordelen van een inbreuk zal steeds in overleg gebeuren met de moderatoren onderling zodat geen eenzijdige beslissingen genomen worden.
De moderators werken als een team. Beslissingen worden niet individueel genomen, tenzij het gaat om kleine problemen, of om zaken die dringende aandacht vragen. In deze gevallen kan het zijn dat de discussie achteraf plaats vindt. Dit zorgt ervoor dat het modereren op ons inziens behoorlijke en onpartijdige wijze verloopt.
De moderators trachten hun werk op integere wijze uit te voeren. Daarbij streven zij na om moderatoracties gescheiden te houden van het meediscussiëren als gebruiker, hierbij gesteund door het team.
Het feit dat een moderator niet deelgenomen heeft aan een discussie, is op zich geen garantie voor objectiviteit. De stelling dat deelname aan een discussie de objectiviteit zou schaden lijkt dus vooral een excuus te zijn om te ontsnappen aan moderatie.

Met bovenstaande punten in het achterhoofd: indien iemand de indruk krijgt dat een moderator partijdig optreedt, kan hij/zij dit signaleren in een feedbacktopic, of (en bij voorkeur) via een PB aan Schalkse, die de kwestie in vertrouwen zal behandelen.

De moderators van het forum zijn aangesteld om de spelregels in stand en de discussies leuk te houden. Eventuele bezwaren tegen een actie van een moderator dienen via de persoonlijke berichten besproken te worden, niet via het forum! Een moderator zal trachten zo objectief mogelijk om te gaan met situaties die onstaan. Bij onenigheid is het forum niet de plaats voor een onderlinge oorlog. In het uiterste geval kan de beheerder oordelen over het onstane probleem, deze uitkomst is voor iedereen bindend.

Ook deze reactie is opgesteld in overleg met het team, en wordt dan ook namens alle moderators geplaatst.

Wat aangekondigde ritten betreft spreken we af dat er geen linken of andere aankondigingen van ritten worden geplaatst in dat desbetreffende topic . Indien je graag een andere rit aankondigt kan je rustig je eigen topic hiervoor gebruiken.

Hou er rekening mee dat racistische, pornografische en psychologisch kwetsende uitspraken niet kunnen en niet zullen getolereerd worden.

Enkel foto's en afbeeldingen waarvan de poster eigenaar is (zelfgemaakte foto's dus) mogen op het forum gepost worden.
Een foto of afbeelding die onderworpen is aan auteursrechten, of indruist tegen te goede zeden of aanstootgevende handelingen zullen onherroepelijk verwijderd worden van het forum.
Deze maatregel geldt ook voor avatars waar geregistreerde merknamen in verwerkt zijn.

Probeer om als forumgebruiker steeds jezelf te zijn en doe geen uitspraken die anderen kunnen kwetsen.

Geen enkele verantwoordelijke op het bikers4bikers forum is of kan verantwoordelijk zijn of gesteld worden voor uitspraken door derden. Elkeen is verantwoordelijk, tot zelfs op juridisch vlak, voor zijn eigen uitspraken of afbeeldingen.


Bovenstaande afspraken kunnen ten allen tijde aangepast en/of herroepen worden.

Wat onze B4B-ritten betreft:

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal en schade.
Het rijden van de rit is op eigen risico de wegcode dient nagevolgd te worden.
Hou het Veilig


Veel plezier op het forum,
Het bikers4bikers team.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.043 seconds